Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
08 Nisan 2021Ahmet Metin AYSOY
1781OKUNMA

Darbeye Teşebbüs Edenlerin Emekliliği İptal Edilebilir mi?

Bu yazımızda son günlerde tartışılan bir konuyu ele alacağız.

Darbeye teşebbüs ettiği belirlenen emekli asker veya sivil şahısların emeklilik haklarının düşmesi ve bağlanan emeklilik aylıklarının devamlı olarak kesilmesi mümkün müdür?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 92. maddesinde emeklilik haklarının düşmesini gerektiren sebeplere ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

Hemen belirtelim ki, 2008 yılının Ekim ayı başından önce göreve başlayan kamu görevlileri ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümleri uyarınca mülga hükümleri de dahil olmak üzere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.

Mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar 5510 sayılı Kanundaki gibi “sigortalı” olarak değil, “iştirakçi” olarak ifade edilmektedir.

5434 sayılı Kanunun 92. maddesi gereğince, iştirakçilerden Türk Vatandaşlığından çıkarılan, Türk Vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Antlaşması yapılan ülkelerde olan o ülke vatandaşlığına girenlerin aylıkları ise kesilmemektedir. 

Bu bağlamda yurt dışına kaçıp veya yurt dışında olup, işlediği suçlar nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılanların, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 92.maddelerine göre emeklilik hakları iptal edilebilmektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatımızda emeklilik haklarının iptal edilmesine yönelik olarak yukarıda izah ettiğimiz düzenleme dışında herhangi bir yasal düzenleme yoktur.

Bu itibarla, 5434 sayılı Yasanın 92. maddesi uyarınca darbeye teşebbüs ettiği belirlenen emekli asker veya sivil şahısların emeklilik haklarının düşmesi söz konusu olmayıp, bu yasa maddesi ile ilintili aynı yasanın 93. maddesi gereğince de bağlanan emeklilik aylıklarının devamlı olarak kesilmesi mümkün değildir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor