Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU
9967OKUNMA

COVID-19 Sürecinin Yararları (?)

Covid-19 süreci ülkelerin ekonomilerinden bireylerin yaşam standardına kadar birçok alanda son derece olumsuz etki yarattı. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde 2020 ilk yarısında negatif büyüme rakamları bekleniyor. Hatta önemli bir ülke çoğunluğunda negatif büyümenin 2020 yılının tümü için de olası bir durum olduğu değerlendirilmeye başlanıldı. İkinci dalga gelirse ne olur konularının tartışılmaya başlandığı şu günlerde, Covid-19 sürecinin sosyal ve kurumsal yaşam üzerine olan etkileri ve bazı süreçlerin hızlandırılmasında veya öne alınmasında katkıları olduğunu da gözden uzak tutamayız.

Abonelik sonlandırma işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek Bu yazının hazırlandığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan bir kanun teklifi ile özellikle internet, telefon gibi birçok abonelik ve abonelik sonlandırma işleminin elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenleme ile birlikte bugüne kadar birçok kişi açısından sinir bozucu düzeyde gerçekleşen ve hem ilgili kurumlar hem de aboneler açısından ciddi bir bürokrasi yaratan işlem sonlandırılmış olacak. Artık önceden olduğu gibi telefon veya internet aboneliği için başvurduğunuzda ilgili aboneliği tesis için evinize görevli geldiğinde siz evde veya işyerinde yoksanız işyerinde eşinizin veya çalışanınızın imza atarak abonelik tesisi yaptırmasına gerek olmayacak. Siz talebi online olarak elektronik ortamda yapabileceksiniz. Telefon şirketinden gelen görevlinin tüm işlemi sadece sizin adınıza olan abonelikle ilgili teknik hizmetleri yerine getirmekten ibaret olacak. Daha sonra paket değişikliği veya abonelik devri veya kapatılması gibi işlemleri de yine illa ki ilgili birime gitmenize gerek olmaksızın tamamlamanız mümkün olabilecek.

Karşılıksız çek düzenleyenlerin çek ödeme süreleri yeniden belirlendi Konuya ilişkin madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, ”5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 5’inci maddesi uyarınca karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların cezalarının infazı durduruldu. Hükümlünün tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin ödenmeyen kısmını alacaklıya maddede belirlenen şartlar altında ödeme imkânı getirildi. Madde uyarınca hükümlünün tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da birini, kalan kısmını ise 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi gerekir. Madde ile söz konusu düzenlemede yer alan 3 ay içerisinde 10’da birini ödeme şartı 1 yıl şeklinde yeniden düzenleniyor. Böylece borçlunun bu süre içerisinde ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirerek ödeme imkânının güçlendirilmesi ve alacaklının da alacaklarını tahsil imkânı sağlanması amaçlanıyor” denilmek suretiyle bu tür durumda olanlara 1 yıllık süre içerisinde çekini ödeyebileceği bir zaman tanındığını görüyoruz.

Her ne kadar karşılıksız çek konusu çoğu zaman ticari hayatta kanayan bir yaraya dönüşmeye başlasa da, geçirilen özel dönem dikkate alındığında iyi niyetli olanlar bakımından böyle bir ek süre getirilmesi makul karşılanabilecek.

Bu konuda bizce yapılması gereken bir düzenleme de çek yaprağı başına banka garanti tutarının yükseltilmesi olabilir. Bu konuda yürütülen çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz.

Halen 2020 yılı için karşılıksız çıkan çeklerde bankaların sorumluluğunun 2.125 TL olduğunu da bu vesile ile hatırlatalım. 

(itohaber.com sitesinde yayımlanmış olup Sn. Arıoğlu’nun özel izniyle yayınlanmaktadır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor