Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Dünya`da Vergi

Özkan ATİLA
Özkan ATİLA
1677OKUNMA

Çokuluslu Şirketlerin Vergiden Kaçınmaları ile Mücadele Önerileri

Matrahın azaltılmasını ve yapay kâr transferlerini önlemek amacıyla ortak uluslararası vergileme kuralları oluşturmak için tasarlanmış OECD/G20 Matrah Azaltılması ve Kâr Transferi Projesi” kapsamında, çokuluslu şirketlerin vergiden kaçınmaları ile koordineli bir uluslararası yaklaşım ile mücadele etmek için, OECD tarafından ilk öneriler 16 Eylül 2014 tarihinde yayınlandı.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, G20 ülkelerinin, matrah azaltılması ve kâr transferlerinin vergi gelirleri, egemenlik ve adil vergi sistemleri açısından ciddi bir risk olarak tanımladığını ifade etti. Gurria, bu konuda kendi tavsiyelerinin, mevcut sistemlerin boşluklarını istismar ederek daha elverişli vergilemenin olduğu ülkelere kârlarını transfer eden şirket stratejilerine karşı uluslararası olarak üzerinde anlaşılan ve koordineli bir yanıtın yapı taşlarını oluşturmak olduğunu belirtti.

Proje, çifte vergilemeye sebep olan yeni kurallar, yersiz uyum kuralları ve meşru sınır ötesi aktivitelere ilişkin kısıtlamalardan korumak suretiyle, hükümetlere vergi matrahlarını korumalarını, vergi mükelleflerine ise artan bir kesinlik ve öngörülebilirlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Eylem Planının ilk 7 unsuru ülkelere yardım için şu hususlara odaklanmaktadır:

  • Yeni vergi ve anlaşma modelleriyle uluslararası düzeyde kurumlar vergilerinin tutarlılığını sağlamak,

  • Uluslararası standartlardan amaçlanan yararları elde etmek ve vergi anlaşmalarının kötüye kullanımını önlemek için vergilendirme ve ilgili diğer maddeleri tekrar düzenlemek,

  • Maddi olmayan varlıklara ilişkin transfer fiyatlandırma sorunlarını gidermeye yönelik aksiyonlar ise transfer fiyatlama sonuçlarının yaratılan katma değer ile uyumlu olduğunu temin etmek,

  • Transfer fiyatlandırması dokümantasyonunu ve ülkeler arası bir raporlama şablonu geliştirmek suretiyle, vergi idarelerinin şeffaflığı ile mükellefler için kesinlik ve öngörülebilirliği artırmak,

  • Dijital ekonominin zorluklarını ele almak,

  • İkili vergi anlaşmalarının değiştirilmesi için çok taraflı bir enstrüman geliştirmeye ilişkin fizibilite raporu ile ön görülen eylemlerin hızlı uygulanmasını kolaylaştırmak; ve

  • Zararlı vergi uygulamaları ile mücadele etmek.

Bu önerilen tedbirler, iş, emek, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından, OECD, G20 ve gelişmekte olan ülkeler ve diğer paydaşlar arasında şeffaf ve yoğun istişare süreci sonrasında kabul edilmiştir. Bu öneriler, nihai onay için G20 ülkelerine sunulması planlanan Eylem Planının diğer unsurlarından da etkilenebilecektir.

(Kaynak: www.oecd.org)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor