Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Cengizhan Hakan O. DOĞRUYOL

1972 Yozgat doğumludur.

1989 yılında Yerköy Lisesi’ni, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirmiş, 1995 yılında askerlik görevini yaptıktan sonra 1996 yılından itibaren Gelirler Genel Müdürlüğü/Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışmaya başlamıştır.

Anılan İdarenin farklı kısımlarında; damga vergisi, mükellefin ödevleri ve değerleme, katma değer vergisi, ticari kazançlar ve kurumlar vergisi ile ilgili müdürlüklerde Devlet Gelir Uzman Yardımcısı/Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı’nda 12’nci Müdürlük, Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu ve Diğer Fonlar Müdürlüğü, ÖTV Uygulama İzleme Değerlendirme ve Analiz Müdürlüğü ile Gümrük Vergisi Müdürlüğü görevlerini 2019 yılına kadar yürütmüştür.

Halen, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda, Devlet Gelir Uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi sistemi ve vergi hukuku alanında yazılmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır.