Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Nazmi KARYAĞDI
05 Nisan 2021Nazmi KARYAĞDI
2824OKUNMA

Bütçede 126 Milyon Liralık Artış Öngörülen Kurumlar Vergisine 14 Milyar Liralık Zam

“İstiklalden İstikbale” Ekonomi Reformları arasında açıklanmayan ve takvime bağlanmayan düzenlemeler yavaş yavaş gündeme geliyor.

Bunlardan biri, AKParti Denizli milletvekili Nilgün Ök ve 39 arkadaşı tarafından 2 Mart Cuma günü TBMM’ye verilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifinde yer alan “Kurumlar vergisinin 2021 yılı kurum kazançları için %25’e 2022 yılı için de %23’e çıkarılması”dır.

Türkiye, 2006’da kurumlar vergisi oranını %30’dan %20’ye indirerek hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısında oldukça önemli bir cazibe kazanmıştı. Ancak 2017 yılsonunda yapılan değişiklikle kurumlar vergisi oranı 3 yıllığına (2018, 2019, 2020) %22’ye çıkarıldı. Şimdi de %25’e çıkarılacak oranla Türkiye, vergi rekabeti anlamında oldukça dezavantajlı bir duruma düşmüş olacaktır. Bu artışla Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek kurumlar vergisi oranı sıralamasında 23’üncülükten 10’unculuğa yükselecek

Hatırlanacağı üzere 2021 yılı için 245 milyar lira bütçe açığı öngörülmüş durumda. Açığın bu kadar büyük öngörülmesi Hazinenin daha fazla borçlanacağı ve aynı zamanda da faiz giderlerinin artacağı anlamına geliyor. Özellikle 2014’te başlayan seçim atmosferi, 2002’den beri övündüğümüz bütçe disiplininden vazgeçilmesi sonucunu doğurdu. Bu nedenle de yapılacak kurumlar vergisi oran artışının tamamen bütçe açığını azaltmaya yönelik olduğu görülüyor.

Geçen yıl 105 milyar lira kurumlar vergisi toplanmıştı. O dönem için kurumlar vergisi oranı %22 idi. Oranın %25’e çıkarılması sonucunda 14 milyar liralık bir gelir artışı söz konusu olabilecektir.

Diğer taraftan ciddi bir artış eğiliminde olan finansman giderleri nedeniyle kurum kazançlarının 2021’de azalması söz konusu olacaktır. Bu durum vergi gelirlerini de azaltacağından önlem olarak işletmelere ve kurumlara %10’luk finansman gider kısıtlaması getirilmişti. Dolayısıyla bu iki düzenlemeyi bütçe açığını azaltacak tedbirler olarak görmekte yarar var.

2021’in ilk çeyreği bitmişken yıl içinde kurumlar vergisi oranının artırılması hukuki midir?

2021 yılının ilk geçici vergi dönemi kapandıktan sonra, yılbaşından geçerli olacak şekilde yapılacak bir oran artışı hem geçici vergi hem de kurumlar vergisi yönünden sorunlu olacaktır. Çünkü bu şekilde bir belirleme hem hukuki belirlilik hem de kanunların geriye yürümezliği ilkesine ayrı olacaktır. Olması gereken geçen yılın sonunda 2021’in bütçe açığı tahmini ortaya çıktığında kurumlar vergisi oranının artırılmasıydı.

Maalesef 2010’larla birlikte sadece mali disiplini kaybetmedik. Bununla beraber vergiler de bir maliye politikası aracı olmaktan çıkmıştır. Verilen kararlar ve yapılan yasal düzenlemeler ekonomi ve hukuk açısından kamuoyunca tartışılır hale gelmiştir.

Toplum ve ekonomi için olması gereken

Bugün itibariyle yapılması gereken; merkezi yönetim bütçesindeki rekor düzeydeki açığın ödenekler/harcamalar yönünde yapılacak dramatik kesintiler yoluyla azaltılması, kurumlar vergisi oran artışından gelen kaynağın ise COVİD-19 nedeniyle açlık sınırının altına itilen geniş toplum kesimlerine doğrudan destek olarak aktarılmasıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor