Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

27 Aralık 2021
1023OKUNMA

BOTAŞ’ın 50 milyar liralık görev zararı Hazineye aktarıldı, karşılığında 32,3 milyar liralık vergi borcu silindi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesiyle 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen geçici maddeyle;

BOTAŞ’ın, 24 Aralık 2021 tarih itibarıyla;

  • Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları ile
  • 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi gelmemiş taksitler dâhil);

BOTAŞ’ın Hazineden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşacak görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık olarak merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup edileceği hükmü getirildi.

2021’de 50 milyar lira görev zararı

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce açıklanan bilgiye göre Kasım sonu itibariyle 50 milyar lira civarında oluştu.

BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük müdürlüklerine ödemesi gereken İthalde Katma Değer Vergisi ve onun gecikme zamları toplamı ise, Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerince, 32 milyar 300 milyon lira olarak açıklandı.

Hazine yetkililerine göre; “BOTAŞ, yılın ilk dokuz ayında başa baş gibi yani çok az bir farkla yılı yönetmeye çalıştı ancak son çeyrekte hem boru gazı alımlarının miktarının dolması hem spot tarafına yüklenilmesi nedeniyle özellikle son çeyrekte bir yüklenme söz konusu oldu.”

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde, doğal gazın yurt içi satış fiyatı seviyesi alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, başta hanehalkı olmak üzere tüketicilerin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin finansal görünümünün de dikkate alınarak gerekli fiyat artışının kısmi olarak yansıtıldığı ifade edildi.

Geçen yıl kasım ayında 43 dolar olan Brent petrol fiyatı bu yıl 86 doları gördü

Doğal gaz fiyatları ise Avrupa piyasasında 150 dolardan 1.500 dolar düzeyine çıkarak 10 kata varan artış yaşandı.

Bu kapsamda doğal gaz fiyat artışında konutlar ve küçük ticari işletmeler hariç tutularak doğal gazda maliyetin yaklaşık dörtte üçünün devlet tarafından üstlenildiği, yetkililerce belirtildi.

BOTAŞ Gelir Tablosu (milyon TL)201820192020% Değişim
Brüt Satışlar51.070,465.047,666.537,42,3
Satışların Maliyeti58.633,870.976,4683.899,5-10,0
Faaliyet Giderleri17,1141,6138,9-1,9
Faaliyet Kâr Zararı-7.700,06.107,02.445,2----
Finansman Giderleri905,52.491,34.414,577,2
Dönem Kâr Zararı-2.481,7-5.613,3-26,899,5

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor