Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
26 Nisan 2021Ozan BARDAKÇI
6480OKUNMA

Boşanma Davası Devam Ederken Ölümlerde, Diğer Eşe Aylık Bağlanır mı?

“Ölüm, Allahın emri

Ayrılık olmasaydı.”

Orhan Veli

Edebiyat çevrelerinde büyük üne kavuşmasını sağlayan “Kitabe-i Sengi Mezar” şiirini bu dizeleriyle bitirir Büyük Şair. Malum ölüm hepimiz için en soğuk gerçeklik. Sosyal güvenlik anlamında ise ölüm denince ilk akla gelen hak sahiplerine aylık bağlanmasıdır.

Ölüm aylığı adı verilen bu aylık gerekli şartları taşımaları halinde eş, çocuk ve anne babaya bağlanır. Çocuklar ve anne baba için çok sayıda şart olmasına karşın sağ kalan eşler için mevcut bir evliliğin varlığı yeterlidir. Olumsuz şart ise eşini kasten öldürmemiş olmasıdır.

Evliliğin sona erme sebepleri arasında ölüm dışında bir de boşanma vardır. Mahkeme kararıyla eşler arasındaki hukuki ilişkinin (nafaka ve velayet hariç) sona ermesi anlamına gelen boşanma kararı diğer mahkeme kararlarından farklıdır. Çünkü aile hukukundan doğan davalar ancak kesinleşince uygulanma imkanına sahip olur. Yani aile mahkemesi kararının istinaf ve temyiz aşamalarından geçmiş olması gerekir. Aksi halde boşanma kararı kesinleşmemektedir.

Boşanma davası devam ederken veya istinaf ve temyiz aşamalarında sigortalı veya emekli vefat ederse ölen kişinin mirasçıları boşanma davasına devam edebilmektedir. Şayet davaya devam edilmezse evlilik boşanma ile değil ölüm ile sonlanmış sayılmaktadır. Yani eşe aylık bağlanmaktadır.

Mirasçılar davaya devam ederse ve mahkeme kararında sağ eşin de boşanmada kusurlu olduğu tespit edilirse aylık bağlanmaz. Fakat ölüm ile birlikte hak sahipliği ortaya çıktığı için sigortalının ölümü ile sağ eşin kusurlu olduğuna dair mahkeme kararı istinaf ve temyiz aşamasından geçip kesinleşene kadar aradakiaylıklar ödenmektedir. Kesinleşme tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren bu aylıklar kesilir.

Medeni Kanunun bu düzenlemesi mirasa ilişkin olduğundan evlilik birliğinde –yaşı kaç olursa olsun- çocuk olması halinde anne baba veya kardeşler mirasçı olamayacakları için davaya devam etme imkanı bulunmamaktadır.

Şayet çocuk yok ise mirasçı sıfatına sahip herhangi birinin aile mahkemesine başvurarak davayı devam ettirme imkanı bulunmaktadır.

Not: Bu yazıyı 21 Nisan günü, 41 yaşında hayata gözlerini yuman Yalçın Amcama ithaf ediyorum.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor