Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Esin KOYUNCU
23 Mayıs 2022Esin KOYUNCU
266OKUNMA

Borsa İstanbul’da yatırımcı iştahı

Yatırım, finansal piyasalarda kâr etmeye çalışmanın bir yöntemidir. Yatırımcılar, piyasaya katılım yoluyla kâr ararlar.

Genel olarak, yatırımcılar ya satın alma ve elde tutma yoluyla uzun bir süre boyunca daha büyük getiriler ararlar ya da kısa vadeli alım satım yoluyla hem yükselen hem de düşen piyasalardan yararlanarak daha küçük oranlarla, daha sık karlar elde eder.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 15 Ocak 2021 itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı toplam 2.002.873 kişiye ulaşmıştı.

2020 başından itibaren ise pay senedi yatırımcı sayısı 786.128 kişi artmış ve 31 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında pay senedi yatırımcı sayısındaki artış oranı %65 olmuştu.

2022 yılını baz aldığımızda Ocak ayından bu yana yatırımcı sayısında kademeli olarak artış kaydedilmiştir. 2022 Ocak ayında pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 2,366.536, Şubat ayında 2,419.857, Mart ayında 2,402.697 iken nisan ayındaki pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 2,506.530 oldu.

Borsa İstanbul’da yatırımcı iştahı

Yabancı yatırımcı göçü

Tüm bunları ele aldığımızda borsaya olan ilgide Nisan ayı itibariyle bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

Mart ayını ele alarak bir karşılaştırma yaptığımızda 100.000’den fazla yeni yatırımcı pay piyasasına giriş yapmıştır. Bu tarihsel olarak en yüksek üçüncü rakama tekabül etmektedir.

Tüm bu verileri değerlendirmeye alırsak yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’dan çıkışına karşın, 2022 yılı sonunda toplam 3 milyon yatırımcı sayısına erişileceğine inanıyorum.

Borsa İstanbul’da yatırımcı iştahı

Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre yılbaşından beri 6 Mayıs haftası itibariyle yabancı yatırımcılar toplam 1 milyar 428,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1 milyar 31,8 milyon dolarlık DİBS satışı ve 8.4 milyon dolar ÖST satışı yapmıştır.

Böylelikle yabancı yatırımcılar, 2022 yılında toplam 2 milyar 468,9 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir.

Son 1 yıllık süre zarfında ise yabancı yatırımcılar 1 milyar 35,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 700.4 milyon dolarlık DİBS satışı ve 30.1 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirirken; menkul kıymet piyasasından 1 milyar 765,7 milyon dolar yabancı çıkışı olmuştur.

Hisse senedinde yabancıların payı 6 Mayıs itibariyle yüzde 36,6 olurken, önceki haftada bu oran yüzde 36,9 idi.

Tüm verileri değerlendirecek olursak, Türkiye’de yabancı yatırımcının yerine yerli yatırımcı aday olmaktadır. Ancak Türkiye’de herhangi bir kriz ortamında rasyonel davranabilecek yatırımcı sayısının sınırlı olmasıyla birlikte anormal fiyatlamalar görmek mümkündür.

Gençler finansal özgürlük istiyor

Salgın öncesinde borsada 60 bin civarında olan 15-34 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı, Nisan sonunda 373 bine dayandı.

Söz konusu genç yatırımcıların portföy değeri, 1 milyar 398 milyon lira seviyesinden, 11 milyar 719 milyon liraya çıktı. Bu da 2019’dan bu yana geçen süreçte borsadaki genç yatırımcıların sayısının yaklaşık 5, portföy toplamlarının ise yaklaşık 8 katına çıktığına işaret etmektedir.  

Borsa İstanbul’da yatırımcı iştahı

Genç yatırımcılar portföylerini çeşitlendirirken öncelikli olarak pay senedi ve fon çeşitlerini portföylerine dâhil etmişlerdir. Buradan hareketle pay piyasasında hem kısa vadeli işlem yaparak ek gelir yaratıp hem de uzun vadeli değer yatırımı yaparak temettü yatırımcılığı ve yatırım fonu alım satımı gerçekleştirerek gelir elde etmeye yatkın oldukları görülmektedir. Gençler bu sayede uzun vadeli yatırım yaparak öz disiplinini geliştirmekte beraberinde kısa vadeli işlem yaparak da piyasa tahmini vasıtasıyla finansal özgürlük kazanmaktadırlar.

15-34 Yaş Grubunda Pay Piyasasında İşlem Yapan Yatırımcı Grafiği

Borsa İstanbul’da yatırımcı iştahı

15-34 Yaş Grubunda TEFAS’da İşlem Yapan Yatırımcı Grafiği

Borsa İstanbul’da yatırımcı iştahı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor