Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

03 Ağustos 2017
1679OKUNMA

Bilişim Sektörü İçin VERGİ ve TEŞVİKLER

Bülent TAŞ, Nazmi KARYAĞDI
Seçkin Yayınları, Temmuz 2017, 264 sayfa.

Hesap Uzmanları Kurulu’na ve
Onun Kurucusu Ali ALAYBEK’e

Bilişim Sektörü İçin Vergi ve Teşvikler kitabı bilgi teknolojileri ile haberleşme alanındaki vergisel sorunları ve bu sorunların çözümlerini ele alıyor.

Gelir İdaresi yöneticiliği ve Hesap Uzmanlığı mesleğinin getirdiği deneyimle bilişim sektöründeki çalışmalarını biraraya getiren yazarlar, sektörün bu alandaki en kapsamlı çalışmasını ortaya koyuyorlar. Teknolojinin yol açtığı değişime vergi mevzuatının ve uygulamasının ne şekilde eşlik etmesi gerektiği yönünde yol gösteriyorlar.

Yazarlarımız ayrıca Yeni Ekonomi olarak adlandırılan alanda girişimcilere tanınan teşvikler hakkında da önemli bilgiler sunuyorlar.

Kitap, bilişim sektöründe çalışanlara, bu alana girmek isteyenlere geniş bir ufuk çiziyor.

(Kitap Tanıtımından)

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü günümüzde artık büyümenin taşıyıcı gücü olarak görülüyor. Ekonomideki diğer birçok sektör üzerinde önemli bir kaldıraç etkisi mevcut bulunuyor.

Buna karşılık Türkiye’ye baktığımızda üretim yapısının önemli ölçüde düşük teknolojiye dayandığı bu yapının doğal olarak ihracatını yaptığı ürünlere de yansıdığını görmekteyiz.

TUBİSAD Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan Atılım İçin Bilişim Raporuna göre, bilişim sektörü daha hızlı büyüme, daha fazla istihdam, daha teknoloji ağırlıklı bir üretim yapısı, daha rekabetçi bir ihracat yapısı, daha yüksek ücret düzeyleri, daha düşük enflasyon, daha az kayıt dışı ekonomi, daha sürdürülebilir vergi yapısı sağlayarak Türk ekonomisinin atılım yapması için imkân sağlayacaktır.

Bilişim sektörünün vergilendirilmesi, vergi uygulamalarında ortaya çıkan ve sektörü olumsuz yönde etkileyen çarpıklıklar ve bu çarpıklıkları gidermeye yönelik öneriler ile Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimi için sağlanan teşvik fırsatları ve mükellefin vergi uyumunu kolaylaştıran bilişim teknolojisi imkânları kitabın konusunu oluşturuyor.

Kitapta yer alan bazı konu başlıkları

  • Haberleşme sektöründeki vergi ve diğer mali yükler
  • Ar-Ge Kanunundaki vergi ve sosyal güvenlik teşvikleri
  • Şirketlerin e-faturaya geçiş yolları
  • İnternetten satışlarda fatura düzeni
  • Teknokentlerde vergi teşvikleri
  • Veri merkezleri ve çağrı merkezleri için destek ve teşvikler
  • Ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesi
  • E-Defter, e-fatura, e-tebligat, e-imza
  • Dijital sözleşmelerde damga vergisi
  • Teknolojik ürün ticarileştirmesi

 Satın Al

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor