Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

12 Nisan 2021
1695OKUNMA

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

4 Cilt, İstanbul, Mart 2021

1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul

İlk defa 1967 yılında yayınlanan ve 55'inci yayın yılı kutlanan Beyanname Düzenleme Kılavuzu, bu niteliğiyle sadece gelir, kurumlar, katma değer vergisi  beyannamelerinin hazırlanmasında değil yıl içinde karşılaşılacak vergisel sorunların çözümünde de yanı başınızda bulunması gereken temel bir başvuru ve kaynak kitabıdır.