Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

03 Ekim 2022
243OKUNMA

Belediye Gelirleri ve Uygulaması

Belediye Gelirleri ve UygulamasıErkan ÇELİK

Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Haziran 2022,1024 sayfa

Belediyelerin mevcut yasalar gereği çok sayıda gelir kalemi bulunmasına karşın, gerek konunun karışık ve sürekli değişmesinden dolayı oluşan bilgi eksikliği, gerekse "seçim kaygısı" nedeniyle tam anlamıyla gelirlerine ulaşamamaktadır.

Eser, uzun yıllar vergi müfettişliği yapan ve halen vergi başmüfettişi olan yazarın bilgi ve kendisine sorulan soruların ve sorunların çözümünden elde ettiği tecrübelerinden oluşmaktadır. Yazar açıklanan konuların daha kolay anlaşılması için konuları örnekler ve yargı kararları ile desteklemiştir.

Kitap; Vergi Gelirleri, Harç Gelirleri, Ücret Gelirleri, Pay Gelirleri ve Diğer Gelirler olmak üzere 5 ana başlıktan oluşmaktadır. Eser, sadece belediye çalışanlarına değil aynı zamanda bu gelirleri ödemekle sorumlu tutulan mükelleflerin de yaranabileceği bir eserdir.


Konu Başlıkları

 • Belediye Gelirleri
 • Emlak Vergisi
 • Bina Vergisi
 • Arsa Vergisi
 • İlan Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • İlan Reklam Vergisi
 • Bina İnşaat Harcı
 • Katılma Payı
 • İller Bankası Payı
 • Değer Artış Payı