Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
20 Mayıs 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
2641OKUNMA

Basit Usule Dönmek Basit mi?

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olarak ikiye ayrılmakta.

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı olarak bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.

Bu kolaylıklar şunlardır:

  • Defter tutulmaz.
  • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.
  • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
  • Geçici vergi ödenmez.
  • Mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.
  • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. 

Basit usule geçiş

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartları sağlayanlara basit usule geçme imkânı getirilmiştir.

Ayrıca Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçtikten sonra basit usulde mükellefiyet tesis ettirebilirler.

İşi terk eden mükelleflerde iki yılın hesabında hangi tarih dikkate alınacak?

Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 01/01/2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 01/01/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 01/01/2012 tarihinden sonra terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçtikten sonra basit usulden yararlanabileceklerdir.

Genel olarak yararlanma şartları

Gelir Vergisi Kanunu ile belirlenen basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarına topluca sağlayanlar ile aynı Kanunun 51’inci maddesinde sayılan işlerle uğraşmayanlar ve arka arkaya iki hesap dönemi iş hacmi aynı Kanununun 48’inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olanların yazılı talepte bulunmaları halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır.

Basit usulde mükellefiyet tesis edilebilecek işler

Yapılan işe, işin yapıldığı bölge veya şehre göre basit usulden yararlanılıp yararlanılmayacağı farklılık göstermekle beraber bir çok iş alanında; örneğin trafik takip işi, araç kiralama faaliyeti (oto galerileri hariç), internet kafe işletmesi, kuru temizleme işi, oto yıkama, otopark işletmeciliği, ayakkabı tamiri, televizyon tamiri, diş protezi tamiri, kuaförlük, terzilik, çilingirlik, taksicilik, taksi bot faaliyeti, minibüsçülük, servis işletmesi gibi bir çok alanda basit usulde mükellefiyet tesis ettirilmesi mümkündür.

Bir uyarı

Yapılan denetimlerde basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler basit usulden yararlanamazlar.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor