Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
06 Haziran 2022Ozan BARDAKÇI
488OKUNMA

Askerlik ve doğum borçlanmasını taksit taksit de yapabilirsiniz

Borçlanma, kanunda belirtilen süreler için parasını ödeyerek hizmet kazanma anlamına geliyor. Bu sayede günler artıyor ve bazı durumlarda sigorta girişi geriye çekilebiliyor.

Özetle sigortalının faydasına bir işlem oluyor.

SGK, borçlanma tutarlarını başvuru tarihindeki brüt asgari ücrete göre belirliyor. Bu nedenle asgari ücret arttıkça borçlanma tutarı da artıyor.

Borçlanma günlük olarak hesaplanıyor. Bir gün için günlük asgari ücretin %32’si olarak uygulanıyor. İsteyen bu tutarın 7,5 katına kadar ödeyebilir. Sigortalı başvuru yaptıktan sonra kendisine borçlanma tebliğ ediliyor. Bir ay içinde ödeme yaparsa borçlanma hizmetine işleniyor. Ödeme yapmazsa borçlanma talebi iptal edilmiş oluyor. Sonra isterse yeniden yeni tutarlar üzerinden borçlanma isteyebilir.

Yıl              Asgari ücret (₺)Günlük borçlanma (₺)
2019                  2.558,4027,28
2020                  2.94331,39
2021                  3.577,5038,16
2022                  5.00453,38
2022/Temmuz??

Tablodan görüleceği üzere her yıl asgari ücret arttıkça borçlanma tutarı da artıyor.

2016 yılından bu yana asgari ücret yıllık artıyor. Bu nedenle Aralık ayında borçlanma talep edildiğinde izleyen yılın Ocak ayında düşük tutardan borçlanma yapmak herkesin işine geliyor.

İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam ve söylemlere bakıldığında bu yıl asgari ücrete Temmuz ayında yeni bir artış yapılacak gibi duruyor. Artış yapılırsa borçlanma tutarı da artacak haliyle.

Uygulamada en sık karşılaşılan borçlanma türleri erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması. Genel olarak askerlik yapılan döneme göre 360-540 gün arasında hizmet kazandırabiliyor. Doğumda ise bu süre bir doğum için en çok 720 gün.

Sigortalılar borçlanma yapmak istediklerinde borçlanma yapmak istedikleri sürenin tümünü işaretliyor.

2022 yılında;

  • 540 gün için askerlik borçlanması talep edildiğinde 28,825 TL borç çıkıyor.
  • 720 gün için doğum borçlanması talep edildiğinde ise 38,433 TL borç çıkıyor.

Bu tutarlar her yıl artıyor fakat bu yıl Temmuz ayında asgari ücret artışına göre yeniden belirlenme ihtimali bulunuyor. Yani her asgari ücret dönemi borçlanmanın mali yükü daha da artıyor.

Sigortalılar borçlanma talep ettiklerinde borçlanma talep formunda askerlik, doğum ya da diğer borçlanma türlerini işaretliyor.

Sigortalılar borçlanma talebinde istedikleri kadar günü yazabilirler. Yazmazlarsa askerlik için 28 bin, doğum için 38 bin TL civarında borç çıkıyor. Bu tutarın bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Taksit imkanı da bulunmuyor. Böyle durumlarda sigortalılar tutarı yüksek bulup vazgeçebiliyorlar.

Emekliliğine birkaç yıldan fazla süre kalan sigortalılar, yukarıda belirtilen tutarları ödemekten kaçınmak yerine her yıl borçlanma talebinde bulunarak aslında kendi taksitlerini kendileri oluşturabilme imkanına sahipler.

Şöyle ki her yıl Aralık ayında (asgari ücret yılda iki kez artarsa Haziran ve Aralık ayında) borçlanma talebinde bulunarak taksit taksit ödeme yapabilme imkanına sahipler.

Örneğin emekliliğine üç beş yıl kalmış bir sigortalı bu yıl (artış olması halinde haziran sonuna kadar) talepte bulunup bir ay (30gün) için 1.601,40TL ödeyerek 30 gün kazanabilir. İsterse 2 aylık (60 gün) talepte bulunup 3.202,80TL ödeyerek 60 gün kazanabilir. Bu sayede borçlanmada kendi taksitini kendisi belirleyebilir.

Borçlanma talebinde gün belirtmeyip tümünü borçlanmak isteyenlere gelince; sorun yok, yaptığınız ödeme kadar gününüz ekleniyor. Kalan süre için daha sonra yeniden talebiniz gerekiyor.

Her yıl azar azar ödediğiniz borçlanmalar emekliliğe yakın ödeyeceğiniz toplam borçlanma tutarını azaltıyor.

Şimdilik borçlanmanın günlüğü 53,38 TL, Haziran sonuna kadar tutar sabit, Temmuz için ise bir şey söylememiz de pek mümkün görünmüyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor