Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ahmet Metin AYSOY
17 Mart 2013Ahmet Metin AYSOY
1290OKUNMA

Arızi Kazancın Yeni Tanımlaması Yapılmazsa Sanal Alem Mağdurlar Yaratır

Gelir Vergisi Kanunu'nun 82'nci maddesi ve 284 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 2013 yılında sanal alemde arızi olarak ticari muamelenin icrasından elde edilecek 21 bin liranın üzerindeki kazanç vergiye tâbi.

Öte yandan, kanunda arızi kazancın net tanımı bulunmamakla birlikte, uygulamada, kişinin kendi asıl faaliyeti dışındaki işleri devamlılık arz etmemek koşuluyla yılda bir kez ya da uzun aralarla iki kez yapıp bir gelir elde etmesi halinde, bunun arızi kazanç olarak tanımlandığı görülmektedir.

Bu durumda, sahip olduğu eşyaları internet üzerinden satan ve yıllık 21 bin lira üzerinden net kazanç sağlayan kişi beyanda bulunup vergisini ödemez ise ilerde cezalı vergi ödeme durumunda kalacak. Ya da internet üzerinden yılda iki kere kullanılmış eşyasını satan kişiye, "birden fazla mal alışverişi yapıldığından, bu faaliyet ticari kazanca girmektedir" gerekçesiyle cezalı vergi borcu çıkarılacaktır. Bu da sanal alemde alışveriş yapan bir çok kişiyi mağdur edecektir.

İnternet üzerinden yapılan alışverişi kayıt altına almak ve belirli limit üzerinden yapılan alışverişi vergilendirmek üzere yapılan çalışmalara kimsenin itirazı olmaz. Ancak, düzenleme iki yönden yetersiz olup, birçok mağdur yaratacak mahiyettedir.

Birincisi; arızi kazancın yeniden yasal tanımının yapılması icap eder. Yılda iki ya da üç kez internet üzerinden kullanılmış malını satan kişiyi vergi mükellefi konumunda değerlendirme anlayışı günümüz koşullarına uymamaktadır. Sanal alemde yapılan mal alışverişinin sıklığı ve ulaştığı boyut dikkate alındığında, arızi kazanç tanımının yetersiz ve ihtilaf yaratacak nitelikte olduğu açıktır. Arızi ticari kazancın yeni tanımına ihtiyaç vardır.

İkinci önemli husus ise, kazanç istisna tutarının günümüz koşullarına uygun tespitinin yapılmasıdır.

Bahsettiğimiz iki konuda yapılacak mevzuat düzenlemesi, sanal alemde alışveriş mağdurları yaratmayı engellemede, vergi barışını ve hakkaniyetini sağlamada önemli bir adım olacaktır.

(Dünya Gazetesi’nde 15 Mart 2013 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor