Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6

Google Ads

Araştırmalar

Dar Mükelleflerin Türkiye’de Sahip Oldukları Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satışlarında Vergilendirme Nasıl Olur?

Yabancılara taşınmaz satışına izin veren yasaların yürürlüğe girmesini müteakip; yabancı kurum ve kişilerce, ülkemizde yaptıkları taşınmaz (arsa, arazi, konut, işyeri v.b.) yatırımları hız kazanmıştır. Yabancıların ülkemize taşınmaz yatırımı yapmalarının en önemli nedenleri; ülkelerinde yaşanan kaos ve iç savaş hali, ülkemizden vatandaşlık alabilmek, kullanılmamış konutlarda KDV’siz alım yapabilme fırsatı bulunması, uygun maliyetli alım fırsatının yakalanması, ülkemizin coğrafi konumu, iklimi ve doğa koşulları ile kazanç sağlama amacı ile yatırım yapabilmektedirler.

Hollanda’nın Yüksek Nitelikli Göçmenleri Ülkesine Çekmek İçin Uyguladığı Gelir Vergisi Teşviki (%30 Kuralı)

%30 kuralı yüksek nitelikli göçmenleri (yazılımcılar, arge personeli) ve bilim adamlarını Hollandaya çekmek için  uygulanan özel bir vergi rejimidir.  Aslında Hollanda da yüksek gelirler için %52 oranında vergi oranı uygulanmaktadır. Doğal olarak da, bu yüksek vergi oranı Hollanda’da çalışmak isteyen birçok nitelikli göçmeni caydırmıştır .

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Elektronik Tebligat Düzenlemesinin Anayasaya Aykırılığı Sorunu

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” düzenlemesinin İstanbul Dokuzuncu Vergi Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı görülerek somut norm denetimi yolu ile Anayasa Mahkemesinden iptali istenilmiş, Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile yasa maddesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Koronavirüsün Ekonomik Zararlarının Giderilmesinde Ücretliler ve Kendi İşinde Çalışanlar İçin Tedbir Paketi Önerileri

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik aktivitenin yavaşlaması hatta bazı sektörlerde durması karşısında şirketleri desteklemek adına birtakım öneriler sunuldu. Bu konudaki önerilerimizi biz de geçen hafta DÜNYA Gazetesinde “Virüs nedeniyle ekonomi aniden durursa vergisel açıdan alınabilecek tedbirler nelerdir?” başlıklı yazımızla gündeme getirmiştik.