Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3

Google Ads

Araştırmalar

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Birleşmiş Milletler ‘Model Çifte Vergilendirme Sözleşmesi’: İntifa hakkı (Gerçek lehdar/yararlanıcı) kavramının olası genişletilmesi

Geçenlerde “India Tax Law” isimli İnternet sitesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanmış bulunan ‘Beneficial ownership requirement not in-built in Capital Gains Article’(1) [Yararlanma Minvalinde Elde Edilen Kazanç (anlaşma) Maddesinde yerleşik olmayan intifa hakkı şartı] başlıklı blog yazısında, kısaca aşağıdaki tespitlerin yer aldığı görülmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi’nin (IRS)‘Denetim Türleri’ üzerine

Mükellefler açısından en yüksek derecede gönüllü uyumu teşvik etmenin kilit bileşeni vergi kanunlarının uygulanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (Internal Revenue Service-IRS), vergi yükümlülüklerine uymayan bireyleri ve işletmeleri takip ederek, uyumlu olanlara adil davranmakta ve bu, tüm vergi mükellefleri için vergi sistemine olan kamu güvenini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Merkez Bankası Dijital Parasının Bankalar Üzerindeki Etkileri’ni analiz eden makaledeki tespitler üzerine

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, ya bir merkez bankası dijital parası (central bank digital currency-CBDC) çıkardılar ya da çıkarmayı düşünmektedirler. Çoğu modern işlem dijital olarak gerçekleşirken, bir CBDC, banka mevduatı gibi mevcut dijital paralardan farklıdır, çünkü CBDC, ticari bir bankadan ziyade merkez bankasının doğrudan yükümlülüğüdür. Bir CBDC oluşturulmasını çevreleyen çeşitli politika sorunları ve riskler mevcuttur.