Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Araştırmalar

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023 yılı gerçek kişi vergi destekleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Gelir İdaresi (IRS), yıllık temelde, ‘vergi destekleri ilerlemesi’ (bracket creep) olarak adlandırılan hadiseyi önlemek amacıyla enflasyon için 60’tan fazla vergi hükmünü ayarlamaktadır. Vergi destekleri, insanlar gerçek gelirlerindeki herhangi bir artış yerine daha yüksek gelir vergisi dilimlerine itildiğinde veya enflasyon nedeniyle indirim/yardım ve kesintilerden (credits and deductions) düşük değere sahip olduklarında meydana gelmektedir.

Avrupa ülkelerinin kurumlar vergisi sistemlerinin karşılaştırılması

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tax Foundation (Vergi Vakfı) unvanlı kuruluş tarafından 17 Ekim 2022 tarihinde, 38 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD) ülkesinin vergi sistemlerinin rekabet edebilirliğini ve tarafsızlığını ölçen ve karşılaştıran bir çalışma olan 2022 yılı Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi (International Tax Competitiveness Index) yayınlandı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Birleşmiş Milletler ‘Model Çifte Vergilendirme Sözleşmesi’: İntifa hakkı (Gerçek lehdar/yararlanıcı) kavramının olası genişletilmesi

Geçenlerde “India Tax Law” isimli İnternet sitesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanmış bulunan ‘Beneficial ownership requirement not in-built in Capital Gains Article’(1) [Yararlanma Minvalinde Elde Edilen Kazanç (anlaşma) Maddesinde yerleşik olmayan intifa hakkı şartı] başlıklı blog yazısında, kısaca aşağıdaki tespitlerin yer aldığı görülmüştür.