Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1

Google Ads

Araştırmalar

Dijital Hizmet Vergisinin bütçe gelirleri içerisindeki gelişimi

Bilgi teknolojisinin gelişimi ve artan internet kullanımı, dünya çapında dijital tabanlı hizmetlerin genişlemesini hızlandırmıştır. Dijital hizmetler hem dünyada hem de Türkiye’de ekonomide kritik bir rol oynamıştır. Dijital ortamında hizmet veren şirketlerin kaynak ülkelerde elde ettikleri kazançların vergilendirilmemesi ülkelerin vergi kayıpları yaşanmasından dolayı ülkelerin dijital hizmetlerin vergilendirme yoluna gitmişlerdir.

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının yıllar itibariyle seyri ve önemi

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak, ödeme işlemlerinde kullanılan ödeme araçları da değişmeye başlamıştır. Karşımıza “FinTech” kavramı çıkmaktadır. FinTech, "finans" ve "teknoloji" terimlerinin birleşimi ile ifade edilen finansal teknolojidir. FinTech amacı, finansal hizmetleri kolaylaştırmak, dijitalleştirmek ve otomatikleştirmeyi amaçlayan yeni teknolojiyi kullanmaktır.