Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1

Google Ads

Araştırmalar

Türkiye’de Belediyelerin borçlanması

Belediyeler, belde sakinlerinin yerel nitelikteki ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri olup, belediyelere bu ihtiyaçları karşılamak üzere kanunlarla verilen birtakım görevler bulunmakta ve belediyeler de kendilerine verilen bu görevleri yerine getirebilmeleri için personel, bina, araç-gereç ve finansman gibi kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar.

İkamet amaçlı bina inşa maliyetlerindeki yıllık ortalama artış yüzde 64,03 olurken, yeni konut fiyatları endeksi yüzde 102,84 oranında arttı. İlk el konut satışları yüzde 17,5 oranında geriledi

TÜİK, 2023 yılı Ocak-Aralık dönemine ilişkin yapı inşaat ruhsatları ve yapı kullanım izinlerini açıklamıştır. Yapı inşaat ruhsatı verilen daire sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 20,9 oranında artarken, yapı kullanım izni verilen daire sayıları yüzde 17 oranında azalmıştır.

657 Sayılı Harita Genel Müdürlüğü Kanunu mu? Sahi Nasıl Veriliyor Bu Kanun Sayıları?

Çoğumuzun mevzuatla ilgili aklına bir şey takıldığında internet üzerinden ilk başvuru adresi mevzuat.gov.tr oluyor. Kullanımı basit, kanun sayısını yazınca “tak” diye karşınıza çıkıyor. Hem de kanuna eklenen, çıkan ve hatta iptal edilen hükümleriyle birlikte. Kimi kanun değişiklikleri uygulamaya geç işlense de “mevzuat.gov.tr” hukuki metinlere ulaşma anlamında büyük kolaylık sunuyor.

Ocak-Eylül döneminde yapı inşaat ruhsatı, yapı kullanım izni ve ilk el konut satışları  

TÜİK, 2023 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin yapı inşaat ruhsatları ve yapı kullanım izinlerini açıklamıştır. Yapı inşaat ruhsatı verilen daire sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 24,1 oranında artarken, yapı kullanım izni verilen daire sayıları yüzde 20,6 oranında azalmıştır. Bu dönemde ikamet amaçlı bina inşa maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 63,1 olurken, yeni konut fiyatları endeksi yüzde 110,8 oranında artmış, ilk el konut satışları ise yüzde 13,9 oranında gerilemiştir.

2023 Yılı Uluslararası Vergi Rekabetçiliği Endeksi

Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi’nin [International Tax Competitiveness Index] 2023 yılı sürümü, söz konusu raporun 10. baskısıdır. Yıllar geçtikçe ABD merkezli Vergi Vakfı’ndaki [Tax Foundation] birçok farklı araştırmacı rapor üzerinde çalışmış, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne [Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD] birkaç yeni üye eklenmiş ve çeşitli metodolojik değişiklikler gerçekleşmiştir.

Dijital Hizmet Vergisinin bütçe gelirleri içerisindeki gelişimi

Bilgi teknolojisinin gelişimi ve artan internet kullanımı, dünya çapında dijital tabanlı hizmetlerin genişlemesini hızlandırmıştır. Dijital hizmetler hem dünyada hem de Türkiye’de ekonomide kritik bir rol oynamıştır. Dijital ortamında hizmet veren şirketlerin kaynak ülkelerde elde ettikleri kazançların vergilendirilmemesi ülkelerin vergi kayıpları yaşanmasından dolayı ülkelerin dijital hizmetlerin vergilendirme yoluna gitmişlerdir.

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının yıllar itibariyle seyri ve önemi

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak, ödeme işlemlerinde kullanılan ödeme araçları da değişmeye başlamıştır. Karşımıza “FinTech” kavramı çıkmaktadır. FinTech, "finans" ve "teknoloji" terimlerinin birleşimi ile ifade edilen finansal teknolojidir. FinTech amacı, finansal hizmetleri kolaylaştırmak, dijitalleştirmek ve otomatikleştirmeyi amaçlayan yeni teknolojiyi kullanmaktır.