Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Araştırmalar

Yavuz AKBULAK
16 Ocak 2023Yavuz AKBULAK
201OKUNMA

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023 yılı gerçek kişi vergi destekleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Gelir İdaresi (IRS), yıllık temelde, ‘vergi destekleri ilerlemesi’ (bracket creep) olarak adlandırılan hadiseyi önlemek amacıyla enflasyon için 60’tan fazla vergi hükmünü ayarlamaktadır. Vergi destekleri, insanlar gerçek gelirlerindeki herhangi bir artış yerine daha yüksek gelir vergisi dilimlerine itildiğinde veya enflasyon nedeniyle indirim/yardım ve kesintilerden (credits and deductions) düşük değere sahip olduklarında meydana gelmektedir.

IRS, 2018 yılından önce enflasyon ölçüsü olarak Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE; Consumer Price Index) kullanıyorken; 2017 yılı Vergi Kesintileri ve İş Kanunu (Tax Cuts and Jobs Act-TCJA) ile birlikte gelir eşiklerini, vergi kesintisi tutarlarını ve vergi yardımı değerlerini buna göre ayarlamak için artık Zincirli Tüketici Fiyat Endeksini (C-CPI; Chained Consumer Price Index) kullanmaktadır. Yeni enflasyon düzeltmeleri, vergi mükelleflerinin 2024 yılının başlarında vergi beyannamesi verecekleri 2023 yılı mali yılı için geçerlidir.

2023 Yılı Federal Gelir Vergisi Destekleri ve Oranları (Federal Income Tax Brackets and Rates)

2023 yılında tüm vergi dilimleri ve tüm beyannameler için gelir eşikleri/limitleri enflasyona göre ayarlanacak ve aşağıdaki gibi olacaktır (Tablo 1).

2023’te yedi federal gelir vergisi oranı vardır: %10, %12, %22, %24, %32, %35 ve %37.

%37’lik en yüksek marjinal gelir vergisi oranı, vergiye tabi geliri bekârlar için 539.900 ABD dolarının üzerinde ve müşterek başvuruda bulunan evli çiftler için 693.750 doların üzerinde olan vergi mükelleflerini etkileyecektir.

2023 Yılı Federal Gelir Vergisi Destekleri ve Oranları (Federal Income Tax Brackets and Rates)

Standart Vergi Kesintisi ve Bireysel Vergi İstisnası (Standard Deduction and Personal Exemption)

Standart vergi kesintisi, tek başvuru sahipleri için 900 dolar, ortak başvurular içinse 1.800 dolar artacaktır (Tablo 2). 2023 yılı için bireysel vergi istisnası “0” dolar olarak kalacaktır [bireysel vergi istisnasını ortadan kaldırmak, 2017 tarihli Vergi Kesintileri ve İş Kanunu’nun bir parçasıydı].

Standart Vergi Kesintisi ve Bireysel Vergi İstisnası (Standard Deduction and Personal Exemption)

Alternatif Asgari Vergi (Alternative Minimum Tax-AMT)

Alternatif Asgari Vergi, yüksek gelirli gerçek kişi vergi mükelleflerinin gelir vergisinden kaçınmalarını önlemek için 1960’larda oluşturulmuştur. Bu paralel vergi geliri sistemi, yüksek gelirli vergi mükelleflerinin vergi borçlarını iki kez hesaplamasını gerektirir: biri olağan gelir vergisi sistemi altında, ikincisi AMT kapsamında. Vergi mükelleflerinin daha sonra bu ikisinden daha yüksek olanı ödemeleri gerekir.

AMT, Alternatif Asgari Vergi Matrahı (Alternative Minimum Taxable Income-AMTI) adı verilen alternatif bir vergi matrahı tanımı kullanır. Düşük ve orta gelirli vergi mükelleflerinin AMT’ye tabi olmalarını önlemek için, vergi mükelleflerinin gelirlerinin önemli bir kısmını AMTI’den istisna tutmalarına izin verilmektedir. Ancak, bu istisna yüksek gelirli vergi mükellefleri için aşamalı olarak kaldırılmaktadır. AMT iki oranda alınır: %26 ve %28.

2023 yılı için AMT istisna tutarı bekârlar için 81.300 dolar ve müşterek başvuruda bulunan evli çiftler için 126.500 dolardır (Tablo 3).

Alternatif Asgari Vergi (Alternative Minimum Tax-AMT)

2023 yılında, %28’lik AMT oranı, tüm vergi mükellefleri için 220.700 dolar tutarındaki fazla AMTI için geçerlidir (ayrı beyanname veren evli çiftler için 110.350 dolardır). AMT istisnaları, AMTI, tek başvuru sahipleri için 578.150 dolara ve müşterek başvuruda bulunan evli vergi mükellefleri için 1.156.300 dolara ulaştığında kazanılan dolar başına 25 sentten aşamalı olarak kaldırılmaktadır (Tablo 4).

Alternatif Asgari Vergi (Alternative Minimum Tax-AMT)

Müktesep Gelir Vergisi Yardımı (Earned Income Tax Credit-EITC)

Tek ve ortak başvuru sahipleri için 2023 yılında maksimum Müktesep Gelir Vergisi Yardımı (EITC), başvuru sahibinin çocuğu yoksa 560 dolardır (Tablo 5). Maksimum indirim, bir çocuk için 3.995 dolar, iki çocuk için 6.604 dolar ve üç veya daha fazla çocuk için 7.430 dolardır.

Müktesep Gelir Vergisi Yardımı (Earned Income Tax Credit-EITC)

Vergilendirmede Çocuk Yardımı (Child Tax Credit)

Nitelikli çocuk başına maksimum Çocuk Yardımı 2.000 dolardır ve enflasyona göre ayarlanmamıştır. Çocuk Yardımının iade edilebilir kısmı enflasyona göre ayarlanmış olup, 2023 yılı için 1.500 dolardan 1.600 dolara yükselecektir.

Uzun Vadeli Sermaye Kazançlarına İlişkin Vergi Oranları ve Vergi Destekleri (Long-term Capital Gains Tax Rates & Brackets)

Uzun vadeli sermaye kazançları, normal gelirden farklı vergi destekleri ve oranları kullanılarak vergilendirilir (Tablo 6)

Uzun Vadeli Sermaye Kazançlarına İlişkin Vergi Oranları ve Vergi Destekleri (Long-term Capital Gains Tax Rates & Brackets)

Nitelikli İşletme Gelirine İlişkin Vergi Kesintisi/Madde 199A (Qualified Business Income Deduction/Sec. 199A)

2017 tarihli Vergi Kesintileri ve İş Kanunu (TCJA), doğrudan geçişli işletmeler için %20’lik bir vergi kesintisi içermektedir. Geliri 182.100 doların (veya ortak başvuru sahipleri için 364.200 doların) üzerinde olan vergi mükellefleri için kesintiye ilişkin sınırlar, 2023 yılında aşamalı olarak uygulanmaya başlayacaktır (Tablo 7).

Nitelikli İşletme Gelirine İlişkin Vergi Kesintisi/Madde 199A (Qualified Business Income Deduction/Sec. 199A)

Hediyeler için Yıllık Vergi Dışı Tutma Eşiği (Annual Exclusion for Gifts)

2023 yılında, herhangi bir gerçek kişiye verilen ilk 17.000 dolarlık hediye, 16.000 dolardan başlayarak vergiden istisna tutulacaktır. ABD vatandaşı olmayan eşlere verilen hediyeler için vergi dışı tutma eşiği ise 164.000 dolardan 175.000 dolara yükseltilmiştir.

(Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hatalar, kusurlar, noksanlıklar ve eksiklikler yazarına aittir.)

(1) Alex Durante, 2023 Tax Brackets, Tax Foundation, October 18, 2022,  https://taxfoundation.org/2023-tax-brackets/ erişim tarihi 19 Ekim 2022
(2) Alicia Adamczyk, Here are the federal income tax rates and brackets for 2023, Fortune, October 18, 2022,  https://fortune.com/2022/10/18/federal-income-tax-rates-and-brackets-for-2023/  erişim tarihi 19 Ekim 2022
(3) IRS provides tax inflation adjustments for tax year 2023, IRS, October 18, 2022,  https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-tax-inflation-adjustments-for-tax-year-2023  erişim tarihi 19 Ekim 2022
(4) Janet Novack, IRS Sets Higher 2023 Tax Brackets, Standard Deductions And Other Inflation Adjustments, Forbes, Oct 18, 2022,  https://www.forbes.com/sites/janetnovack/2022/10/18/irs-sets-higher-2023-tax-brackets-standard-deductions-and-other-inflation-adjustments/?sh=35ce26831386  erişim tarihi 19 Ekim 2022

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor