Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Kemal OKTAR
23 Aralık 2021Kemal OKTAR
865OKUNMA

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV uygulamasında yeni dönem başladı

Türkiye’de akaryakıt ürünlerinin pompa satış fiyatları, dünya fiyatları, döviz kurları, ithal maliyetleri, nakliye bedelleri, dağıtıcı ve bayi kârları ile vergiler göz önüne alınmak suretiyle EPDK tarafından uygulanan otomatik fiyat mekanizmasına göre belirlenmektedir. Bu mallarda ÖTV; litre, kilogram, standart metreküp birimleri itibariyle Türk Lirası cinsinden belirlenen maktu tutarlar olarak uygulanmaktadır. Buradaki amaç, mükellefler tarafından beyan edilecek olan ÖTV’nin günlük olarak değişebilen akaryakıt fiyatlarından etkilenmemesidir. Bu uygulama, petrol ürünlerinden alınacak ÖTV hasılatının tahmininde de kolaylık sağlamaktadır.

Ancak 17 Mayıs 2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile benzin, motorin ve LPG ile bunların türevlerinin bayi satış fiyatlarının değişmemesi amacıyla, 17 Mayıs 2018 tarihi itibariyle EPDK tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas olan rafineri çıkış fiyatları baz alınarak, uluslararası ürün fiyatları veya döviz kurunda meydana gelecek artışlarda uygulanan ÖTV tutarlarının azaltılması, uluslararası ürün fiyatları veya döviz kurunda meydana gelecek azalışlarda ise 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde artırılması öngörülmüştür. Söz konusu mallar için bu şekilde belirlenen ÖTV tutarları, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (gib.gov.tr) duyurulmuştur.

20 Mayıs 2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile benzin, motorin, LPG, bütan ve propan isimli mallarda bu uygulama kapsamında baz alınacak ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Uluslararası ürün fiyatları ile döviz kurunda meydana gelen artışlar nedeniyle ÖTV tutarlarında sürekli indirim yapılmış olup, son olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan duyuru ile bu tarihinden itibaren sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararında yer alan tüm yakıtlarda ÖTV tutarları sıfıra indirilmiş bulunmaktadır. Otomatik fiyat mekanizması kapsamına giren mallar ile uygulamanın başladığı 17 Mayıs 2018 tarihinde geçerli olan ve 20 Kasım 2021 tarihi itibariyle sıfırlanan ÖTV tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P. NOMal İsmiÖTV Tutarları (TL)Birimi
17/5/201819/11/2021
2710.12.45.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan2,37650Litre
2710.12.45.00.13(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2710.12.45.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri
2710.12.49.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan2,49850Litre
2710.12.49.00.12(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2710.12.49.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri 
2710.19.41.00.11(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin1,79450Litre
2710.20.11.00.11(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin
2711.12(Sıvılaştırılmış) Propan1,77800Kilogram
2711.13(Sıvılaştırılmış) Bütan
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri1,77801,7780 00Kilogram
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar) Propan 1,77800Kilogram
2711.29.00.00.12(Gaz halinde olanlar) Bütan

Son haftalarda döviz kurlarında oluşan baş döndürücü artışın durdurularak stabilizasyonun sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin 21 Aralık 2021 tarihinde sonuç verdiği gözlenmektedir. Yapılan ve yapılacak olan düzenlemelerin döviz kurlarını daha da aşağıya indireceği yönünde güçlü emareler alınmış olmalı ki, 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yakıtlarda otomatik fiyat mekanizmasına göre ÖTV belirlenmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki listede yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen bayi satış fiyatlarına esas yurt içi rafineri çıkış fiyatları ile rafineri çıkış fiyatı bulunmayanların EPDK tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, sıfıra indirilmiş olan ÖTV tutarlarının, 22 Aralık 2021 tarihinden başlamak üzere her bir malın fiyatında, uluslararası petrol fiyatlarına veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılması öngörülmüştür.

Uluslararası petrol fiyatlarında veya döviz kurlarında artış olması halinde ise ÖTV tutarları azaltılmayacak, uygulanmakta olan tutarlar baz fiyat olarak kabul edilecektir.

Öte yandan bu uygulama kapsamında artırılacak olan ÖTV tutarları, kapsama giren mallar itibariyle 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarından (benzinde 2,5265 TL, motorinde 2,0559 TL, LPG’de 1,7780 TL) fazla olmayacaktır. Yapılacak artışlar sonucu her bir mal itibariyle belirlenen ÖTV tutarı 2 Nisan 2020 tarihinde geçerli olan ÖTV tutarına erişir ise o mal itibariyle 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ortadan kalkacak ve ÖTV tutarlarında otomatik değişim uygulaması son bulacaktır.

4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandığı 22 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şimdi, kurdaki değişimlere paralel olarak değişen pompa fiyatlarına göre belirlenecek ÖTV tutarlarının açıklandığı Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları takip edilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor