Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
08 Temmuz 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
971OKUNMA

Aile Hekimliği Uygulamasında Gelir Vergisi Tevkifatı

Aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı (kesinti) yapmaları uygun bulunmuştur. 

Hangi ödemeler için vergi kesintisi yapılmalıdır?

Temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen oranlarda tevkifat (kesinti) yapmaları gerekmektedir. 

Kesilen verginin beyanı ve ödenmesi

Aile hekimlerinin faaliyet gösterdikleri yerdeki vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. Bu beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara, durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

Birden çok aile hekimi görev yapıyorsa

 Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor