Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
05 Nisan 2023Ahmet Metin AYSOY
240OKUNMA

6284 sayılı Yasa’nın kadına sağladığı sosyal güvenlik

Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması 6284 sayılı ‘’ Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’’ ile sağlanmıştır. 

Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine maruz kalması halinde durumu şikâyet mercilerine (polis, jandarma, kaymakamlık, valilik, cumhuriyet başsavcılığı) yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirebilir.

Şiddet mağduruna Valilik veya Kaymakamlık kararı ile sağlanan sosyal yardımlar şunlardır;

  1. Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,
  2. Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,
  3. Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Bu yardımlar dışında, şiddet mağdurunun SGK sağlık yardımlarından da faydalandırılması mümkündür.

Sağlık yardımı

Korunan kişinin sağlık giderleri, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişi;

  • Genel sağlık sigortalısı değilse,
  • Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değilse,
  • Prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamıyorsa,
  • Gelir testine tabi tutulmaksızın ve sağlık primi ödemeksizin genel sağlık sigortasından faydalandırılır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor