Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Nazmi KARYAĞDI
11 Mart 2021Nazmi KARYAĞDI
3896OKUNMA

2021’de Yapılacak Her Türlü Vergi Artışı, Vatandaşın da Ekonominin de Nefesini Keser!

Geçtiğimiz hafta sonu elektronik posta kutularında vergi kanunları değişiklik taslağı dolaştı, durdu.

Ardından da bir takım gazetelerde ve internet sitelerinde bu taslak hakkında değerlendirmeler ve yorumlar yapıldı.

İşin ilginci, yorumlayanı çok olan bu taslağın bir sahibi yoktu.

Ortalıkta dolaşan iddialar, bu taslağın Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi), uluslararası dört büyük denetim firmasının katkısıyla Vergi Konseyince hazırlandığı yönündeydi.

Dürüstçe ifade etmek gerekirse; hangi amaçla ve kimler tarafından hazırlanmış olursa olsun, Koronavirüs salgınının ve onun olumsuz etkilerinin yanısıra 2016 darbe teşebbüsünden bu yana ağırlaşan ekonomik sorunların olduğu bir iklimde herhangi bir vergi artışına gitmek çok doğru bir taktik olmayacaktır.

Böylesi bir durum zaten solunum zorluğu çeken ekonomiyi nefessiz bırakmak anlamına gelecektir.

26 Şubat’ta İtalya’nın başkanlığında çevrimiçi toplantı ile bir araya gelen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanmakta olan destek önlemlerinin geri çekilmesinden kaçınılması gerektiği konusunda ortak karar aldılar.

Tüm dünya destek önlemlerinin devamından söz ederken, bizim çeşitli vergiler getirerek hane halkını, esnafı, girişimciyi zorlamak gibi bir yola gitmemizin doğru bir maliye politikası olmayacağını düşünüyorum.

Tüketim vergilerinde (KDV, ÖTV, ÖİV…) yapılabilecek olası bir artış geliri düşen, enflasyon karşısında alım gücü zayıflayan hane halkını daha da zor durumda bırakacaktır. Yoksulluğun ve geçim sıkıntısının artmasına neden olacaktır.

Öte yandan gelir vergisinde, kurumlar vergisinde, kâr dağıtımı stopajında veya diğer stopajlarda yapılabilecek herhangi bir artış iş dünyasını, ekonomiyi ve özellikle de KOBİ’leri ve hizmet sektörünü ya tamamen bitirecek ya da toparlanmasını daha uzun bir zamana yayacaktır.

Bir önceki yıl (2019) elde ettiği kârın %75’lik kısmını, getirilen kâr dağıtım yasağı nedeniyle elde edemeyen yabancı yatırımcılar, bu yıl getirilecek ek vergilerle de bir kez daha sıkıştırılmış olacaktır. Elbette ki bu uygulamalar Türkiye’nin yatırım iklimi açısından uzaklaşması anlamına gelecektir.

Öte yandan 2020’de şirketlerin, hane halkının borçlarının arttığı bir dönem yaşadık. Azalan gelirlere rağmen 2021’de artabilecek vergiler nedeniyle borç ödeme performansları da olumsuz etkilenecektir. İflaslar ya da icralar başlayacaktır.

Bir diğer konu ise; 2021 yılı bütçesi yürürlüğe gireli henüz 2 ay olmuşken vergi artışlarına gidilmesi halinde bütçenin gelir, gider ve açık öngörülerinin, borçlanma planlarının tartışmalı hale gelmesidir.

Sözün özü; piyasaya kimler tarafından ve ne amaçla verildiği belli olmayan ancak Türkiye’nin dışarıdan doğrudan yabancı yatırımları çekmesini engelleyen, yurt içindeki girişimcilerin ekonomik iyileşmelerini geciktiren ya da ortadan kaldıran, hane halkının yaşam koşullarını daha da zorlaştıran vergi artışlarından Türkiye bu yıl uzak durmalıdır.

Bu yıl, merkezi yönetim bütçesinde uygulanabilecek stratejinin; toplumsal ve ekonomik destekleri artırarak, yatırım bütçesinden, kamu kurumlarının cari harcamalarından ve KÖİ projelerine ait ödemelerden yapılacak kısıntı ve tenzilatlar olması gerektiğini düşünüyorum.

Bu çerçevede kimse tarafından sahiplenilmeyen ve gerçek olmadığını umut ettiğimiz yeni vergi artışı iddialarının birer iddia olarak kalmasının ekonomimizin içinden geçtiği süreç açısından daha sağlıklı olacağına inanıyorum.

(DÜNYA Gazetesinde 5 Mart 2021 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlar

  • F
    FURKAN İMAN
    Nazmi Karyağdı Hocamın 11 mart 2021 tarihli ''2021’de Yapılacak Her Türlü Vergi Artışı, Vatandaşın da Ekonominin de Nefesini Keser!'' yazısını okudum .Vergisel artışların olmaması yönünde kanaatleri var .Hane halkı olarak vergisel artışların ekonomiyi zora sokacağı doğrudur,Küçük işletmelerinde vergisel açıdan zorlanacağı doğrudur ama verginin hiç kimseye kesilmemesi ekonomiyi zora sokacağı tezi yanlıştır,anayasamızın 73. maddesinde vergi ödevinde '' Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.''Yasasından hareketle vergiden kaçınma vergi almama gibi vergiden söz edilmesini istememe son derece yanlış.Bunun yerine serveti ve geliri kendi tekelinde toplayanların vergilendirilmesi nasıl yapılmalı gibi şeyler konuşulmalı ,kapitalizmin yetersiz kaldığı konuşulmalı herşeye kar mantığıyla bakmaktan ziyade insanın faydasına olan işler nasıl yapılmalı ,gelir adaleti nasıl sağlanmalı bu konuşulmalı, Teşekkürler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor