Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Bülent TAŞ
Bülent TAŞ
6856OKUNMA

2021 Yılı Bütçesi Daha Yürürlüğe Girmeden Açık Arttı mı?

7194 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile Konaklama Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas edilmiş ve 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanması öngörülmüştür.

Ancak 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle “1.4.2020” ibaresi “1/1/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla Konaklama vergisi 2020 yılı içinde yürürlüğe girememiştir.

Öte yandan 16 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan “İşsizlik Sigortası kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 39 ncu maddesinde konaklama vergisinin yürürlük tarihi bir kez daha değiştirilerek 1/1/2022 yeni yürürlük tarihi olarak teklif edilmiştir.

Buna karşılık 17 Ekim 2020 tarihinde yani diğer tekliften bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2021 yılı Bütçe Teklifinde konaklama vergisinden 2021 yılında 1 Milyar TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiştir.

Anlaşılan Bütçe teklifini hazırlayanlar ile torba kanun teklifini hazırlayanlar arasında bir koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Mecliste yapılacak görüşmeler sırasında tekliflerden birisinin düzeltilmesi gerekecektir. Bütçe düzeltilirse öngörülen bütçe açığının 1 Milyar TL daha fazla olması gerekecektir.

2021 yılında Bütçe açığının 245 Milyar TL yerine 246 Milyar TL olmasının çok fazla bir önemi olmayabilir ancak koordinasyon önemli.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor