Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Bülent TAŞ
09 Aralık 2020Bülent TAŞ
3706OKUNMA

2021 Bütçesinde KDV Tahmini Artırıldı

Daha önceki 2021 Yılı Bütçesi Daha Yürürlüğe Girmeden Açık Arttı mı? başlıklı yazımda Konaklama Vergisinin bir yıl ertelenmesi hususunda kanun teklifi verilmişken Bütçe Kanunu Teklifinde konaklama vergisi için 1 Milyar TL gelir öngörüldüğünü bu nedenle kanun teklifi veya bütçe teklifinde değişiklik yoluna gidileceğine, bütçe teklifi değişirse açığın 1 Milyar TL artabileceğine işaret etmiştim.

Konaklama vergisinin ertelenmesi Mecliste yasalaşınca bütçe teklifinin değiştirilmesi zorunlu hale gelmişti.

Plan Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerinin son gününde aşağıdaki önerge verilerek B cetvelinde yer alan konaklama vergisi 1 milyar TL azaltılırken, katma değer vergisi tahmini 1 milyar TL artırılmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne ekli (B) işaretli cetvelde gösterilen aşağıdaki değişikliklerin kabulünü arz ve teklif ederiz.

İbrahim Aydemir            Yaşar Kırkpınar                Uğur Aydemir

Erzurum                            İzmir                                  Manisa

KODLARAÇIKLAMAEKSİLTİLEN TUTAR
1.03.2007Konaklama vergisi1.000.000.000
01.3.7.01Konaklama vergisi1.000.000.000
   
KODLARAÇIKLAMAARTIRILAN TUTAR
1.03.2007Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi1.000.000.000
01.3.7.01Beyana Dayanan KDV1.000.000.000

Önergeye ilişkin gerekçede 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile konaklama vergisinin uygulanması 1/1/2022 tarihine ertelendiği, bu kapsamda Konaklama Vergisine yönelik 2021 yılı bütçe gelir tahmininin mezkûr cetvelden çıkarılmasının önerildiği ifade edilmektedir.

Gerekçede ayrıca, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin (B) işaretli Cetvelinde yer alan "Beyana Dayanan KDV” ve buna bağlı olarak "Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi’ne yönelik 2021 yılı bütçe gelir tahmini tutarının ekonomik aktivitede meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak aynı miktarda artırılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Dikkat edileceği üzere bütçe açığı artırılmak yerine KDV tahmini artırılmıştır. Artırıma gerekçe olarak da ekonomik aktivitede meydana gelebilecek canlanma gösterilmiştir.

Söz konusu önerge Komisyonda herhangi bir tartışma yaratmaksızın kabul edilmiştir. Bütçe Kanunu Teklifinin Meclise sunduğu tarih ile Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinin yapıldığı tarih arasında önümüzdeki yıl ekonomik aktivitelerinde artış olabileceğini gösteren ne gibi bir gelişme olduğu çok fazla sorgulanmamıştır.

Ayrıca bu ekonomik aktivitedeki canlanma neden sadece katma değer vergisini etkilemektedir? Bu öngörü orta vadeli programda yer alan makroekonomik verilerin de değiştirilmesini gerektirmekte midir? Bu sorulara da cevap aranmamıştır.

Bütçe Kanunu teklifinde yer alan gelir tahminlerini bir torba gibi düşünmemek, ekonomik verilere dayanan ciddi tahminler olarak dikkate almak gerekir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor