Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Melodi Buket KANLIOĞLU
21 Şubat 2021Melodi Buket KANLIOĞLU
2156OKUNMA

2020 Yılında Mutlu muyduk?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Yaşam Memnuniyeti Anketi (YMA) sonuçlarını açıkladı. Sınırların bir kapanıp bir açıldığı, evlerimizde dışarı çıkmadığımız, işsizliğin arttığı, eğitimin çevrimiçi sisteme döndüğü, maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün hayatımızda yerini iyice hissettirdiği 2020 yılı yaşam memnuniyeti sonuçları önem taşıyor.

Genel Mutluluk Düzeyi Düştü

TÜİK, bireylerin mutluluğunu ankette “Yaşamınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz” sorusu ve “1-çok mutlu, 2-mutlu, 3-orta, 4-mutsuz, 5-çok mutsuz” yanıtı ile ölçmektedir.

2019 yılında mutlu olduğunu söyleyen bireylerin oranı %52,4 iken 2020 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %48,2’ye düştü. Mutluluk düşerken de mutsuz olduğunu beyan edenlerde artış dikkatleri çekti. Buna göre mutsuz olanlar 2019 yılında %13,1 iken 2020 yılında %14,5’e yükseldi. (1) Genel mutluluk seviyesindeki düşüşün en büyük etkisi Covid-19 salgını olarak değerlendirilebilir.

2020 Yılında Mutlu muyduk?
Şekil 
1: 2003-2020 Yıllarında Türkiye’de Mutluluk Oranları

Kadınlar, Erkeklerden Daha Mutlu

Anket sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden kadınların 2019 yılında oranı %57,0 iken 2020 yılında %53,1 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı ise 2019 yılında %47,6 iken 2020 yılında %43,2 oldu.

Evli Olmak Mutluluğu Arttırdı

Anket sonuçlarına göre evli bireylerin, evli olmayan bireylerden daha mutlu oldukları görüldü. Buna göre mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2020 yılında %51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, %41,3 olarak açıklandı.

Bir Okul Bitirmeyenler Daha Mutlu

2019 yılı YMA sonuçlarında olduğu gibi 2020 yılı sonuçlarında da %54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde daha yüksek mutluluk gözlemlendi. Bunu sırasıyla; %50,3 ile ilkokul mezunu, %46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, %46,1 ile yükseköğretim mezunu ve %44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Bir Yıl Sonrası İçin Genel Olarak Yaşama İlişkin Beklentiler

TÜİK, YMA anketinde gelecek yıla ilişkin beklentileri de ölçmektedir. Beklentiler ekonomi için her zaman önemli bir yere sahiptir. Özellikle pandemi dönemine dair bireylerin beklentileri de yol gösterici olabilir. Ankette beklenti sonuçları 2003 yılından itibaren yer almakta fakat özellikle Covid-19 etkisini görebilmek için 2019 ve 2020 yılı sonuçları aşağıda yer almaktadır.(2)

2020 Yılında Mutlu muyduk?
Şekil 2: Bir yıl sonrası için genel olarak yaşama ilişkin beklentiler,2019-2020

Gelecek yıldan daha umutlu olup daha iyi olacak diyenler 2019 yılında %29,1 iken 2020 yılında %29,0’a düştüğü görüldü. Daha kötü olacak diyenler ise 2019 yılında %20,5 iken 2020 yılında %21,1’e yükseldi. Öte yandan aynı olacak diyenler %39,6’ya düşerken, fikri olmayanlarda ise artış gözlemlendi. Covid-19 ile yaşanılan sıkıntılar gelecek yıla ilişkin beklentileri de olumsuz etkilediği görülmektedir. 2021 yılına ilişkin anket sonucu ise TÜİK tarafından Şubat 2022’de açıklayacaktır.

- https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-Memnuniyeti-Arastirmasi-2020-37209&dil=1, 20.02.2021
- TÜİK verisi ile yazar tarafından oluşturmuştur.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor