Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
04 Mart 2021İmdat TÜRKAY
3738OKUNMA

2020 Yılı Mesken Kira Gelirinin Yıllık Beyan Esasları

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2020 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-31 Mart 2021 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

2020 yılına ilişkin beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan tam mükelleflerden 2020 yılında elde ettiği konut (mesken) kira geliri, 6.600 TL’lik istisna tutarını aşanlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.  Mesken istisna tutarının üzerinde kira geliri olanların toplam kira gelirinden mesken istisna tutarı düşülmek suretiyle vergilendirme yapılacaktır. Ancak, yıllık mesken istisna tutarının altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Gelir Vergisi Beyannamesinin internet ortamında Hazır Beyan Sistemini kullanılarak verilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, beyannamenin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine elden veya postayla verilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 2020 yılında elde edildiği varsayılan bazı mesken kira gelirlerine 6.600 TL’lik mesken istisnası uygulanmış ve kalan tutara %15 götürü gider indirimi yapılmıştır. Ayrıca, beyan edilen gelir tutarından GVK’nın 89. maddesine göre indirim konusu yapılacak (eğitim ve sağlık harcaması, şahıs ve hayat sigorta prim ödemesi, bağış ve yardımlar gibi) bir unsur olmadığı varsayılmıştır.

Mesken Kira GeliriMesken İstisnasıKalanGötürü Gider %15Safi İratİndirimler (GVK 89)Vergiye Tabi GelirHesaplanan Gelir VergisiÖdenecek Gelir VergisiDamga Vergisi
6.6006.600YokGVK'nın 21. maddesine göre mesken istisnasının altındaki tutarlar beyan edilmeyecektir.
7.0006.60040060340Yok34051,0051,0097,20
7.5006.600900135765Yok765114,75114,7597,20
8.0006.6001.4002101.190Yok1.190178,50178,5097,20
8.5006.6001.9002851.615Yok1.615242,25242,2597,20
9.0006.6002.4003602.040Yok2.040306,00306,0097,20
9.5006.6002.9004352.465Yok2.465369,75369,7597,20
10.0006.6003.4005102.890Yok2.890433,50433,5097,20
12.0006.6005.4008104.590Yok4.590688,50688,5097,20
15.0006.6008.4001.2607.140Yok7.1401.071,001.071,0097,20
18.0006.60011.4001.7109.690Yok9.6901.453,501.453,5097,20
20.0006.60013.4002.01011.390Yok11.3901.708,501.708,5097,20
25.0006.60018.4002.76015.640Yok15.6402.346,002.346,0097,20
30.0006.60023.4003.51019.890Yok19.8902.983,502.983,5097,20
35.0006.60028.4004.26024.140Yok24.1403.727,803.728,0097,20
40.0006.60033.4005.01028.390Yok28.3904.577,804.578,0097,20
45.0006.60038.4005.76032.640Yok32.6405.428,005.428,0097,20
50.0006.60043.4006.51036.890Yok36.8906.278,006.278,0097,20
60.0006.60053.4008.01045.390Yok45.3907.977,807.978,0097,20
70.0006.60063.4009.51053.890Yok53.89010.020,0310.020,0397,20
80.0006.60073.40011.01062.390Yok62.39012.315,0312.315,0397,20
100.0006.60093.40014.01079.390Yok79.39016.905,0316.905,0397,20
148.0006.600141.40021.210120.190Yok120.19027.936,5027.936,5097,20
150.0006.600143.40021.510121.890Yok121.89028.531,5030.495,0097,20
180.000Yok180.00027.000153.000Yok153.00039.420,0039.420,0097,20
250.000Yok250.00037.500212.500Yok212.50060.245,0060.245,0097,20
500.000Yok500.00075.000425.000Yok425.000134.620,00134.620,0097,20
750.000Yok750.000112.500637.500Yok637.500210.870,00210.870,0097,20
1.000.000Yok1.000.000150.000850.000Yok850.000295.870,00295.870,0097,20

Mesken kira gelirinde istisna tutarının altında kalan ve işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırının altında kalan kira gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir. İlk defa mükellef olanların mükellefiyete giriş işlemleri, verdikleri ilk beyannameler üzerine vergi dairesi tarafından yapılmaktadır.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar mesken istisnasından faydalanamazlar. Dolayısıyla, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan eden bir mükellefin mesken kira gelirinin de olması durumunda; mükellefin mesken istisnasından yararlanamayacak olması nedeniyle, mesken kira geliri mesken istisnası tutarının altında kalsa dahi beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, GVK’nın 21. maddesinde yer alan hükme göre; mesken istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı GVK’nın 103. maddede yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2020 yılı için 180.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Dar mükellefler ise tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname vermeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde ise bu gelirleri beyannameye dahil etmeyeceklerdir. Dolayısıyla, dar mükellefler tarafından 2020 yılında tevkifata tabi işyeri kira geliri için yıllık beyanname verilmeyecek, ancak tevkifatsız olarak elde edilen mesken kira geliri tutarı 6.600 TL’lik istisna tutarını aşarsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor