Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
04 Mart 2021İmdat TÜRKAY
11031OKUNMA

2020 Yılı İşyeri Kira Gelirinin Yıllık Beyan Esasları

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2020 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-31 Mart 2021 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

Gelir Vergisi Beyannamesinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine elden, postayla veya internet ortamında Hazır Beyan Sistemini kullanılarak verilmesi mümkün bulunmaktadır. 2020 yılına ilişkin beyana tabi geliri sadece işyeri kira geliri olan tam mükelleflerden;

  • 2020 yılında işyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, işyeri kira ge­lirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’yi aşanlar,
  • Vergiye tabi gelir toplamının (ücret gelirleri için beyanname verilmeyecek durumlar hariç) 2020 yılı için 49.000’lik tutarı aşan, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
  • 2020 yılında bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırı olan 2.600 TL’yi aşanlar,

yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir.

2020 yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan tabloda, %20 ve %10 oranında yıl içinde tevkifata tabi tutulmuş kira gelirinde beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’yi aşan işyeri kira gelirleri yer almaktadır.

Tablodaki işyeri kira gelirleri için GVK’nın 89. maddesindeki indirimlerin (eğitim ve sağlık harcaması, şahıs ve hayat sigorta prim ödemesi, bağış ve yardımlar gibi)  olmadığı varsayılmıştır. İşyeri lira gelirlerinde bir istisna uygulaması söz konusu olmayıp %15 götürü gider indirimi dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. İşyeri kira gelirinden yıl içinde yapılan %20 ve %10 oranındaki gelir vergisi kesintisi hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ya ödenecek gelir vergisi çıkmakta ya da iade edilecek gelir vergisi çıkmaktadır.

Yıllık Gayri Safi İrat TutarıGötürü Gider %15Safi İratİndirimler (GVK 89)Vergiye Tabi Gelir (Matrah)Hesaplanan Gelir VergisiKesinti Yoluyla Ödenen Vergi (%20-10)Ödenecek Gelir Vergisiİade Edilecek Gelir VergisiDamga Vergisi
1-49.000

GVK'nın 86/1-c maddesine göre, tevkifata tabi tutulan 1-49.000 TL arasındaki brüt işyeri kira tutarları beyanname verme sınırının altında kaldığından beyan edilmeyecektir.

49.0007.35041.650Yok41.6507.2307.757Yok52797,20
50.0007.50042.500Yok42.5007.4007.916Yok51697,20
55.0008.25046.750Yok46.7508.2508.708Yok45897,20
60.0009.00051.000Yok51.0009.2409.500Yok26097,20
63.5009.52553.975Yok53.97510.04310.053Yok1097,20
63.6509.54854.102Yok54.10210.07810.078YokYok97,20
70.00010.50059.500Yok59.50011.53511.083452Yok97,20
80.00012.00068.000Yok68.00013.83012.6661.164Yok97,20
90.00013.50076.500Yok76.50016.12514.2501.875Yok97,20
100.00015.00085.000Yok85.00018.42015.8322.588Yok97,20
110.00016.50093.500Yok93.50020.71517.4163.299Yok97,20
115.00017.25097.750Yok97.75021.86218.2073655Yok97,20
120.00018.000102.000Yok102.00023.01019.0004.010Yok97,20
125.00018.750106.250Yok106.25024.15719.7914.366Yok97,20
150.00022.500127.500Yok127.50030.49523.7506.745Yok97,20
200.00030.000170.000Yok170.00045.37031.66613.704Yok97,20
250.00037.500212.500Yok212.50060.24539.58220.663Yok97,20
300.00045.000255.000Yok255.00075.12047.50027.620Yok97,20
400.00060.000340.000Yok340.000104.87063.33241.538Yok97,20
500.00075.000425.000Yok425.000134.62079.16655.454Yok97,20
600.00090.000510.000Yok510.000164.37095.00069.370Yok97,20
750.000112.500637.500Yok637.500210.870118.75092.120Yok97,20
850.000127.500722.500Yok722.500244.870134.582110.288Yok97,20
1.000.000150.000850.000Yok850.000295.870158.000137.870Yok97,20

1.1.2020-30.07.2020 döneminde kira ödemelerinde %20 olarak uygulanan stopaj oranı, 30/7/2020 tarihli ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerde 31/07/2020-31/12/2020 tarihleri arasında %10 olarak uygulanmıştır. Tablodaki, 2020 yılı tevkifat hesaplamasında 7 ay %20, 5 ay ise %10 oranında hesaplama yapılmıştır.

Yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden, beyannameye dahil edilen işyeri kira gelirinden 2020 yılında %20 ve 10 oranında yapılan tevkifatların mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Mahsup edilemeyen tutarın ise Gelir İdaresinden nakden veya mahsuben iade talep edilmesi gerekmektedir. 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor