Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

6785OKUNMA

2019 Yılında Ne Kadar İhbar İkramiyesi Ödendi?

Vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi için, sorumlu vatandaşlık bilincinin bir gereği olarak ihbarda bulunmak isteyen kişiler*/ yazılı bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının merkez veya illerdeki birimlerine elden veya posta ile ihbar da bulunabilecekleri gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerinin web sayfalarına kimlik ve adres belirtilmek suretiyle elektronik posta yoluyla da ihbarda bulunabilmektedirler.

İhbar bildirimlerinin kurumların çağrı merkezi üzerinden yapılması da mümkün bulunmakta olup, Vergi İletişim Merkezi (VİMER-189), danışmanlık hizmetinin yanı sıra, telefonla ve internet ortamında ihbar bildirimlerini de almaktadır.

Vergi kayıp ve kaçağına ilişkin ihbarların 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içinde yapılması gerekmektedir. Gerekli şartları taşıyan ve somut bilgi ve belgelerle desteklenen ihbar dilekçeleri incelemeye sevk edilmekte ve düzenlenen rapor sonucunda, ihbarcının katkısı dikkate alınarak tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezası tutarı üzerinden %10 oranında ihbar ikramiyesi ödenmektedir.

Vatandaşlar tarafından vergi kayıp ve kaçağını ihbar edenlere ödenen ihbar ikramiyesi, 1931 tarihinde yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan 1905 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmektedir. 

Gelir İdaresinin 2019 Yılı Faaliyet Raporuna göre, 1905 sayılı Kanun uyarınca 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında ihbarda bulunan 411 kişiye ödenmek üzere toplam 12.300.472 TL ihbar ikramiyesi ödeneği ilgili vergi dairelerine gönderilmiştir. (GİB 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Şubat 2020, Yayın No:349, www.gib.gov.tr, Kurumsal Raporlar ve Tablolar, İdare Faaliyet Raporları).

Diğer taraftan ihbar ikramiyesi talepli olarak ihbarda bulunan kişilere 1905 sayılı Kanun uyarınca son beş yılda (2015-2019 yıllarında) ödenen ihbar ikramiyesi tutarları aşağıdaki tablodadır.

Yıllarİhbar İkramiyesi
Ödenen Kişi Sayısı
Ödenen İhbar
İkramiyesi Tutarı (TL)
20153386.045.626,00
20162403.142.130,00
201745412.870.004,00
20183916.396.266,00
201941112.300.472,00
Toplam1.83440.754.498,00

Yukarıdaki tabloya göre, 1905 sayılı Kanun uyarınca son 5 yıllık dönemde, ihbarda bulunan toplam 1.834 kişiye 40.754.498 TL ihbar ikramiyesi ödenmiştir.

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vergi kaçıranları ihbar edenlere yapılan bu ödemeler, vergi ihbarında bulunmak suretiyle katlanılan maliyetin bir karşılığı olarak görülmelidir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor